Okvir za preoblikovanje učenja v šolah: inovacije in spirala raziskovanja

A Framework for Transforming Learning in Schools: Innovation and the Spiral of Inquiry https://doi.org/10.59132/viz/2019/5-6/8-15

Moč povratne informacije

https://doi.org/10.59132/viz/2020/6/6-21 Povzetek Povratna informacija izjemno močno vpliva na učenje in dosežke. Ta vpliv je lahko pozitiven ali negativen. Njena moč…