Položaj slovenskih vdov, sirot in vojnih invalidov v času prve svetovne vojne in prvih letih po njej

https://doi.org/10.59132/zvs/2023/1/11-18 Izvleček Prva svetovna vojna je zaradi razsežnosti vojaškega dogajanja in industrializiranega vojskovanja povzročila izjemno veliko število padlih in ranjenih…

Franc Jožef – iz tradicije do moderne

Izvleček Življenje in delo cesarja Franca Jožefa je bilo polno vzponov in padcev. Iz mnogih biografij o njem lahko razberemo…

100. obletnica preboja soške fronte pri Kobaridu

Izvleček Oktobra 2017 je bila 100. obletnica preboja, ki ga je izvedla združena avstro-ogrska in nemška vojska pri Kobaridu. Do…

Pariška mirovna konferenca

Izvleček S koncem prve svetovne vojne in razpadom nekaterih držav so se ob vprašanju vojne krivde in reparacij pojavila tudi…

Ljubljanski kongres 1821 kot epicenter evropske diplomacije

Izvleček Postnapoleonska doba je s sklicem dunajskega kongresa postavila nove temelje evropske politike in diplomacije. Varovanje teh temeljev naj bi…

Novi izsledki o vlogi Slovencev v kabinetu prestolonaslednika Franca Ferdinanda in o slovenskih interpretacijah sarajevskega atentata

https://doi.org/10.59132/zvs/2016/1-2/2-11 Povzetek Prva svetovna vojna oziroma vélika vojna je, še preden so si velike sile takratnega časa medsebojno napovedale vojno,…