Vloga ravnateljev pri opolnomočenju učiteljev

https://doi.org/10.59132/vviz/2018/2/37-45 Povzetek V zadnjih dveh desetletjih se je povečalo zanimanje za raziskovanje ravnateljevega vedenja, ki pozitivno vpliva na opolnomočenje učiteljev,…

Vloga delovnih zahtev pri delovni zavzetosti učiteljev

https://doi.org/10.59132/vviz/2018/1/5-22 Povzetek Namen raziskave je bil ugotoviti, kako so delovne zahteve učiteljev povezane z delovno zavzetostjo. V raziskavi je sodelovalo…

Sistematičen pristop k merjenju učinkovitosti izobraževanja zaposlenih: prenos Kirkpatrickovega modela v prakso

https://doi.org/10.59132/vviz/2019/2/25-37 Povzetek Namen raziskave je bil ugotoviti, kako vodje vzgojno-izobraževalnih zavodov merijo učinkovitost izobraževanj, ki se jih udeležijo zaposleni. Izhajali…

Vpliv anonimnih pisanj na delo ravnateljev

Povzetek K raznolikemu delu ravnateljev sodi soočanje z nepravilnostmi, na katere opozarjajo anonimni pisci. Namen raziskave je bil proučiti posledice…