Vpliv glasbe na otroke s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju

Izvleček Namen naše raziskave je bil zapolniti vrzel v preučevanju zanosa pri slovenskih učiteljih glasbe. Zanos je stanje popolne zatopljenosti,…

Inovativna učna okolja: priložnost in možnost za zaposlovanje (tudi) oseb s posebnimi potrebami

https://doi.org/10.59132/vviz/2016/2/5-19 Povzetek V prispevku predstavljamo uporabo inovativnih učnih okolij, ki povezujejo učence s posebnimi potrebami (UPP), šolo in obrtnike. Cirius…

Inovativna učna okolja: priložnost in možnost za zaposlovanje (tudi) oseb s posebnimi potrebami

https://doi.org/10.59132/vviz/2016/2/5-19 Povzetki V prispevku predstavljamo uporabo inovativnih učnih okolij, ki povezujejo učence s posebnimi potrebami (UPP), šolo in obrtnike. Cirius…