Prijavi in odjavi se: skupinski program podpore želenemu vedenju

https://doi.org/10.59132/viz/2024/1-2/23-34 Izvleček Z neželenim vedenjem učenci pridobijo učiteljevo pozornost. Učitelji so prepričani, da učence pohvalijo za želeno vedenje, vendar raziskave…

Kako napisati poročilo o otroku s posebnimi potrebami – smernice in napotki

Povzetek V članku so predstavljene smernice za pisanje poročil o otroku s posebnimi potrebami ali ob sumu na osebne potrebe….

Kako napisati poročilo o otroku s posebnimi potrebami?

Povzetek V članku so predstavljene smernice za pisanje poročil o otroku s posebnimi potrebami ali s sumom na posebne potrebe….