A Contribution to Compiling a Dictionary of English-Slovenian Glacial Geomorphological Terminology

https://doi.org/10.59132/geo/2023/1/19-25 Abstract Finding the right technical terms when writing various geographical texts can be difficult if there is a lack…

Regionalizacija sveta za šolske potrebe v Sloveniji

https://doi.org/10.59132/geo/2023/1/26-48 Povzetek V prispevku avtorji najprej utemeljujejo smiselnost in nujnost ustreznih delitev (regionalizacij) sveta na manjše enote oz. geografske regije…

Geodiverziteta – temelj vsega živega

https://doi.org/10.59132/geo/2023/2-3/22-37 Povzetek Prisotnost žive narave je v uradnem sistemu varstva narave bistveno večja v primerjavi z njenim neživim delom. Posledično…