Zgodnje rimsko obdobje v Sloveniji

https://doi.org/10.59132/zvs/2020/2/16-31 Izvleček V prispevku pregledno in poljudno predstavljamo prehod iz keltskega v zgodnjerimsko obdobje in razcvet slednjega na območju današnje…

Rimsko obdobje na Slovenskem: novejša arheološka odkritja

Izvleček V prispevku predstavljamo nekatera pomembnejša arheološka odkritja v zadnjih letih. Po prostoru današnje Slovenije se pomikamo od zahoda proti…

Kako so živeli? Vsakdan v rimskem času na naših tleh

Izvleček Članek obravnava vsakdanje življenje v času rimskega imperija na območju današnje Slovenije, kot ga slikajo arheološki podatki in analogije….