Kako so živeli? Vsakdan v rimskem času na naših tleh

PDF članek

Izvleček

Članek obravnava vsakdanje življenje v času rimskega imperija na območju današnje Slovenije, kot ga slikajo arheološki podatki in analogije. Obravnavamo  tri teme: vsakdan v mestih in na podeželju, hrano in z njeno pripravo, s transportom in uživanjem povezano posodje ter vsakdan otrok skozi igro in šolanje.

Abstract

How Did They Live? Everyday Life in Roman Times on Slovenian Soil

The article discusses everyday life at the time of the Roman Empire in the area of present-day Slovenia, as portrayed by archaeological data and analogies. It discusses three topics: everyday life in the towns and countryside; food and the pottery associated with its preparation, transport and consumption; the daily lives of children through play and schooling.