Spoznavanje degradiranih območij v lokalnem okolju ter raziskovanje sprememb v prostoru – projektno delo dijakov Srednje šole Domžale

https://doi.org/10.59132/geo/2021/1/38-46 Povzetek V prispevku predstavljamo izkušnjo s projektnim delom dijakov Srednje šole Domžale, ki aktivno sodelujejo pri raziskovanju degradiranih območij…

(Ne)vidne poti: Kako hrana prihaja v našo in domačo in šolsko kuhinjo?

https://doi.org/10.59132/geo/2020/3/18-25 Povzetek Prispevek v središče postavlja potrebo po sodelovanju med vzgojno-izobraževalnimi ustanovami ter pridelovalci in predelovalci hrane v lokalnem okolju….

Funkcionalno razvrednoten prostor – razmere v Sloveniji in možnost vključevanja vsebine v osnovno- in srednješolsko izobraževanje

https://doi.org/10.59132/geo/2019/2/8-21 Povzetek V Sloveniji smo leta 2017 prvič vzpostavili evidenco funkcionalno razvrednotenih območij. Popisali smo območja, kjer so se v…