Težave pri obdelavi podatkov in statističnem preiskovanju

Izvleček Statistične vsebine, s katerimi se mladi v vzgojno-izobraževalnem procesu srečajo že v vrtcu in jih pogostosrečujejo v vsakdanjem življenju,…