Perspektiva pozitivnega razvoja mladih v Sloveniji

Izvleček Perspektiva pozitivnega razvoja mladih predpostavlja, da se bodo mladi pozitivno razvijali in uresničevali svoje potenciale, ko bodo njihove prednosti…

Socialno, čustveno in medkulturno učenje na ravni šol kot način zmanjševanja anksioznosti in agresivnosti: pregled obstoječih programov v Sloveniji in širše

Povzetek V prispevku predstavljamo socialno, čustveno in medkulturno učenje kot način zmanjševanja anksioznosti in agresivnost na ravni šol. Socialno, čustveno…

Kako do spodbudne in vključujoče razredne klime z razvijanjem empatije?

https://doi.org/10.59132/viz/2018/3-4/10-16 Povzetek Empatija ne igra ključne vloge samo pri socialnih interakcijah in moralnem razvoju, temveč je pomembna sestavina socialnih, čustvenih…

Do vključujočih skupnosti prek socialnega, čustvenega in medkulturnega učenja: projekt ROKA v ROKI

https://doi.org/10.59132/ssd/2020/3/14-29 Povzetek Socialne, čustvene in medkulturne (SEM) kompetence so nujni pogoj za celostni razvoj tako učenk kot tudi strokovnih delavk…

Merjenje agresivnosti v šolskem okolju: lestvica agresivnosti za učence in dijake AG-DU

Measuring Aggression in the School Environment: Aggression Scale for Primary and Secondary School Students