Ocenjevanje znanja učencev priseljencev pri slovenščini

Izvleček Ocenjevaje znanja pri slovenščini je za učence priseljence prilagojeno, in sicer to velja prvo leto po vključitvi v slovensko…

Vključevanje učencev priseljencev med šolskim letom

Izvleček V prispevku je predstavljen način vključevanja učencev priseljencev, ki se v slovensko osnovno šolo vključijo med šolskim letom, pri…