Inkluzija – tudi v šolski knjižnici

Izvleček V prispevku je prikazan primer izvedene ure KIZ v prvem razredu v povezavi s predmetoma slovenščina in spoznavanje okolja…

Branje in šport – KIZ s prvošolci

Izvleček V prispevku je prikazan primer izvedenih ur KIZ v prvem razredu v povezavi s predmetom šport, deloma pa tudi…