Raziskovalna dejavnost kot ena od možnih oblik dela z nadarjenimi učenci

Povzetek V prispevku je predstavljena raziskovalna dejavnost osnovnošolcev v obliki raziskovalnega krožka kot primer dobre prakse dela z nadarjenimi učenci….

Razvijanje čustvenih kompetenc predšolskih otrok – razvojnopreventivno delo svetovalnega delavca

Povzetek Čustva so pomemben del našega vsakdanjega življenja. Čustveni razvoj otroka poteka od rojstva in v njem imamo pomembno vlogo…