Staro mestno jedro Kranja

Izvleček Uvajanje formativnega spremljanja je trenutno vseslovenski projekt, ki pa se ga lotevamo različno. Nekateri se ga bojijo, otepajo, nekateri…

Izgradnja novega knjižničnega kataloga v sistemu COBISS (kako sem se lotila tega izziva)

Izvleček Prispevek prinaša opis enega od sistematičnih pristopov prehoda v nov sistem COBISS. Na primeru OŠ Orehek Kranj so zbrani…

Pisna naloga – rezultat medpredmetnega povezovanja

Izvleček V prispevku je opisan primer poučevanja spretnosti izdelave pisne naloge. Začnemo že v 4. razredu z osnovami in potem…

Tudi v šolski knjižnici lahko formativno spremljamo

Izvleček Prispevek prinaša osnovna teoretična izhodišča o formativnem spremljanju. V nadaljevanju so podrobneje razloženi posamezni elementi: nameni učenja in kriteriji…

Ko energija fizike najde pot v šolsko knjižnico

Izvleček Prispevek na kratko poda nekaj teoretične podlage, potem pa prek primera dobre prakse pokaže medpredmetno povezovanje med šolsko knjižnico…