Različni načini vrednotenja znanja pri pouku matematike

Izvleček Predstavljeni so različni načini vrednotenja znanja pri pouku matematike v programu srednjega strokovnega izobraževanja. Podani so konkretni primeri vrednotenja…