Zagotavljanje trajnosti učnih vsebin in kompetenc prek izvedbenega kurikula

Izvleček Uporabo in raziskovanje izvedbenega kurikula smo prepoznali kot inovativno priložnost za posameznika in institucijo, priložnost, kako akcijsko raziskovati. Seznanili…

Zorenje učeče se skupnosti in sodelovalne kulture v okviru projekta na-ma poti

Izvleček V prispevku predstavljamo spremljanje napredka pri vzpostavljanju učeče se skupnosti v petletnem obdobju, v katerem se je projekt NA-MA…