Zorenje učeče se skupnosti in sodelovalne kulture v okviru projekta na-ma poti


Izvleček

V prispevku predstavljamo spremljanje napredka pri vzpostavljanju učeče se skupnosti v petletnem obdobju, v katerem se je projekt NA-MA POTI izvajal v vrtcu. Predstavljamo rezultate, ki se nanašajo na delovanje v timu, in refleksijo delovanja na delovanje učeče se skupnosti. Rezultate smo pridobili z instrumentariji, ki so jih člani projektnega tima v času trajanja projekta trikrat izpolnjevali. To nam je omogočilo spremljanje napredka. Ugotavljamo, da smo uspešno vzpostavili učečo se skupnost, k temu je pripomogla tudi vključenost v projekt NA-MA POTI in ustreznih usmeritev in podpore tudi na področju timskega dela. Rezultati kažejo, da so se člani med seboj mnogo bolj povezali, se strokovno odprli drug drugemu, vzpostavili prijateljskokritično komunikacijo in prižgali iskro raziskovanja pedagoških vsebin.

Abstract

NA-MA POTI Project: Evolving Learning Communities and Collaborative Cultures

This paper describes progress tracking in a learning community formation during the five-year NA-MA POTI project in a kindergarten. We discuss the teamwork outcomes and how the learning community functions. We gathered the data through questionnaires completed by the project team members three times, thus allowing us to monitor progress. We note that – aided by participation in the NA-MA POTI project and suitable team guidance and support – the learning community formed successfully. According to our findings, the members became more closely connected, blossomed professionally, developed friendly and critical communication, and lit a spark for exploring educational topics.