Terensko delo z uporabo mobilnih tehnologij pri pouku geografije

https://doi.org/10.59132/geo/2020/3/52-56 Povzetek Terensko delo je lahko z uporabo aplikacije CŠOD Misija za mobilne telefone za učence pri geografiji dobrodošla posodobitev…

Kompas in trije severi

https://doi.org/10.59132/geo/2018/2/53-57 Povzetek Uporaba zemljevidov in kompasa nas prej ko slej privede do geografskega, projekcijskega in magnetnega severa. Med šolskim izobraževanjem…