Terensko delo z uporabo mobilnih tehnologij pri pouku geografije

PDF članek

https://doi.org/10.59132/geo/2020/3/52-56

Povzetek

Terensko delo je lahko z uporabo aplikacije CŠOD Misija za mobilne telefone za učence pri geografiji dobrodošla posodobitev učil in učnih pripomočkov ter motivacija. Pri pripravi misije (učne poti) in njenem preizkusu na učencih smo našli več prednosti in možnosti povezovanja znanja ter razumevanja okolja.

Abstract

Fieldwork Using Mobile Technologies in Geography Class

For pupils, using the CŠOD Misija application for mobile phones during fieldwork in Geography class is a welcome modernization of teaching aids and additional motivation. When preparing a mission (educational trail) and testing it on the pupils, multiple advantages were discovered, as well as opportunities for integrating knowledge with an understanding of the environment.