Blanka Gombač


Vloga koordinatorja kulturnoumetnostne vzgoje v vzgojnoizobraževalnem zavodu

V prispevku predstavljam vlogo koordinatorja kulturno-umetnostne vzgoje v izobraževalnem zavodu, njegovo udejstvovanje, delo, načine, kako mladim in strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnem zavodu približati kulturo, kje poiskati informacije o kulturnih dogodkih.