Vloga koordinatorja kulturno-umetnostne vzgoje v vzgojno-izobraževalnem zavodu

PDF članek

https://doi.org/10.59132/viz/2022/1-2/65-68

Povzetek

V prispevku predstavljam vlogo koordinatorja kulturno-umetnostne vzgoje v izobraževalnem zavodu, njegovo udejstvovanje, delo, načine, kako mladim in strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnem zavodu približati kulturo, kje poiskati informacije o kulturnih dogodkih. Osredotočam se na nacionalni medresorski projekt kulturno-umetnostne vzgoje Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo Kulturni bazar. Učitelju oz. strokovnemu delavcu, ki prevzame vlogo kulturnega koordinatorja v vzgojno-izobraževalnem zavodu, projekt predstavlja temelj za njegovo delo in poslanstvo.

Abstract

The Role of Arts and Cultural Education Coordinators in Educational Institutions

This article discusses the role of arts and culture education coordinators in educational institutions, their functions, responsibilities, duties, and the ways in which the youth and teachers can become actively engaged in culture. It also provides information regarding cultural events and programmes. The primary focus is on the Cultural Bazaar, a national cross-sectoral project aimed at promoting arts and cultural education initiated and organized by the Ministry of Culture, the Ministry of Education and the National Education Institute of Education. The project provides essential training for teachers and other education staff who take on the role of arts and education coordinators in educational institutions.