Aktivnosti Šole za ravnatelje v marcu in aprilu 2022

Uporabna gradiva

Odpornost in prožnost je v sodobnem času ena od ključnih kompetenc posameznikov, vzgojno-izobraževalnih zavodov in družbe kot celote. Kako jo razumemo in kako jo krepimo? O tem smo spregovorili na jesenskih posvetih za ravnatelje in izmenjali primere dobrih praks. V izročku »Krepitev odpornosti in prožnosti – ena od prioritetnih vlog vodenja« dr. Tatjana Ažman in Lea Avguštin predstavita štiri korake procesa in smernice posameznih aktivnosti za razvijanje odpornosti in prožnosti v vrtcu in šoli.

Napoved dogodkov