domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
 

ZRSŠ je glede na število tekmovalcev eden izmed večjih in tudi tradicionalnih organizatorjev tekmovanj v državi. Po letu 2008 smo v skladu s krovnim Pravilnikom o sofinanciranju tekmovanj (Ur.l. RS, št. 31/2008) ostali samostojni organizatorji le še za šest tekmovanj.

S tekmovanji želimo prispevati k spodbudnemu učnemu okolju glede na individualne razlike med učenci/dijaki. Z organizacijo tekmovanj zasledujemo naslednje cilje:

  • pri učencih/dijakih spodbujati zanimanje za poglobljeno spoznavanje in širjenje znanja iz predmetov, kjer se tekmovanje organizira,
  • odkrivati in spodbujati nadarjene učence/dijake, ki imajo še poseben interes za posamezno tekmovalno področje,
  • uvajati učence/dijake v samostojno in sodelovalno poglabljanje znanja dodatnih primarnih in sekundarnih virov ter literature s področja izbrane tekmovalne teme,
  • omogočiti učencem/dijakom primerjanje lastnega znanja in rezultatov z drugimi udeleženci tekmovanja.

Informacijski strežnik DMFA Slovenije je namenjen računalniški podpori različnim osnovnošolskim in srednješolskim tekmovanjem.

Tehnična pomoč pri uporabi strežnika DMFA Slovenije: infoserver@fmf.uni-lj.si

 

Tekmovanja ZRSŠ:

  1. Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. razreda OŠ,
  2. Tekmovanje iz znanja nemščine za devetošolce,
  3. Tekmovanje iz znanja geografije za OŠ in SŠ,
  4. Tekmovanje Hitro in zanesljivo računanje – Tekmuj sam s seboj, s časom in s sošolci,
  5. Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje,
  6. Tekmovanje iz znanja zgodovine za učence OŠ

 

Koledar tekmovanj

Koledar tekmovanj za šolsko leto 2018/19

 

Sofinanciranje šolskih tekmovanj

Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj (velja od 10. 10. 2016 dalje)

Javni razpis za sofinanciranje stroškov državnih tekmovanj iz znanja in drugih državnih tekmovanj v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019

Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih v šolskem letu 2017/2018 in v šolskem letu 2018/2019

Objava podatkov razpisa za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj za leto 2016/17

Objava podatkov kandidatov razpisa za sofinanciranje stroškov šolskih tekmovanj za leti 2017/18 in 2018/19

Navodila za izpolnjevanje poročil za tekmovanja

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter