domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek
 

Zavod Republike Slovenije za šolstvo je glede na število tekmovalcev eden izmed večjih in tudi tradicionalnih organizatorjev tekmovanj v državi. Po letu 2008 smo v skladu s krovnim Pravilnikom o sofinanciranju tekmovanj (Ur.l. RS, št. 31/2008) ostali samostojni organizatorji le še za šest tekmovanj, v šolskem letu 2016/2017 pa je tudi tekmovanje Hitro in zanesljivo računanje prevzela v organizacijo OŠ Litija.

S tekmovanji želimo prispevati k spodbudnemu učnemu okolju glede na individualne razlike med učenci/dijaki. Z organizacijo tekmovanj zasledujemo naslednje cilje:

  • pri učencih/dijakih spodbujati zanimanje za poglobljeno spoznavanje in širjenje znanja iz predmetov, kjer se tekmovanje organizira,
  • spodbujati nadarjene učence/dijake, ki imajo še poseben interes za posamezno tekmovalno področje,
  • uvajati učence/dijake v samostojno in sodelovalno poglabljanje znanja dodatnih primarnih in sekundarnih virov ter literature s področja izbrane tekmovalne teme,
  • omogočiti učencem/dijakom primerjanje lastnega znanja in rezultatov z drugimi udeleženci tekmovanja.

Informacijski strežnik DMFA Slovenije je namenjen računalniški podpori različnim osnovnošolskim in srednješolskim tekmovanjem. Za tehnično pomoč pri uporabi strežnika DMFA Slovenije pišite na naslov: infoserver@fmf.uni-lj.si

Tekmovanja ZRSŠ:

  1. Tekmovanje iz znanja angleščine za učence 9. razreda OŠ,
  2. Tekmovanje iz znanja nemščine za devetošolce,
  3. Tekmovanje iz znanja geografije za OŠ in SŠ,
  4. Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje,
  5. Tekmovanje iz znanja zgodovine za učence OŠ.

Koledar tekmovanj:

Koledar tekmovanj za šolsko leto 2019/2020

*Objava v skupnem koledarju ne pomeni bonitet v smislu vrednosti tekmovanj, ampak je samo v pomoč šolam za lažje načrtovanje svojih koledarjev v letnih delovnih načrtih.

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter