Tekmovanje učencev iz znanja zgodovine za OŠ začasno odpovedano

Obveščamo vas, da je tekmovanje učencev iz znanja zgodovine za OŠ,  napovedano za 8. 12. 2020, začasno odpovedano in prestavljeno na še nedoločen termin, ko bodo učenke in učenci  8. in 9. razredov osnovne šole ponovno sedli v šolske klopi. Le tako lahko zagotovimo enake pogoje za vse učence, tako z vidika priprave kot z vidika izvedbe tekmovanja. Prav tako so začasno odpovedana ostala tekmovanja ZRSŠ. 

Začasna odpoved tekmovanja je utemeljena tudi s 5. in 9. sklepom 210. seje Strokovnega sveta za splošno izobraževanja (19. 11. 2020), sprejetima po razpravi o predlogih izvajanja kurikula v pogojih epidemije.

V omenjenih sklepih Strokovni svet za splošno izobraževanje predlaga MIZŠ, da se “v času izvajanja šole na daljavo praviloma ne ocenjuje znanja, pač pa se izvaja izključno preverjanje znanja s kakovostno povratno informacijo /…/” (5. sklep). Prav tako “priporoča vsem deležnikom vzgojno izobraževalnega procesa v času šolanja na daljavo takšno načrtovanje pedagoškega procesa, da ne bo prihajalo do preobremenjenosti učencev in dijakov” (9. sklep).

Nov termin šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine bomo objavili teden dni pred izvedbo tekmovanja.

Učitelje mentorje prosimo, da naj spremljajo obvestila na naši spletni strani in obvestila, ki jih bodo prejeli na svoje e-naslove preko Infoserverja DMFA.

Na strežniku DMFA bodo vsa začasno odpovedana tekmovanja zadržana, prijave pa bodo še odprte. Vse doslej oddane prijavnice bodo ostale v sistemu.