Razpis tekmovanja iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021


Zavod RS za šolstvo v skladu z 8. in 9. členom Pravilnika o tekmovanju učencev iz znanja zgodovine razpisuje v šolskem letu 2020/21 tekmovanje iz znanja zgodovine na temo:

OD ŽELEZNE DOBE DO PRIHODA RIMLJANOV NA SLOVENSKA TLA

Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

  • šolska raven: torek, 8. 12. 2020, ob 13. uri,
  • območna raven: torek, 2. 2. 2021 14. uri,
  • državna raven: sobota, 20. 3. 2021, ob 10. uri.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju učencev iz znanja zgodovine in z navodili za izvedbo. Tekmovanje je podprto z informacijskim strežnikom DMFA.

Dodatno literaturo, priporočila, potek tekmovanja in vsa aktualna navodila bo komisija sproti objavljala na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.

Vključitev učencev in šol v tekmovanje je prostovoljna.

Želimo vam uspešno delo.

Razpis tekmovanja iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021 (za tisk). 


Aktualni dokumenti

Navodila za izvedbo šolskega tekmovanja iz znanja zgodovine v osnovni šoli v šolskem letu 2020/2021

Obvestilo o izvedbi tekmovanja učencev iz znanja zgodovine v šolskem letu 2020/2021

Seznam literature in virov za šolsko tekmovanje v šol. letu 2020/2021

Prispevki – Železnodobne zgodbe s stičišča svetov