Priporočila za branje knjig za tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2020/2021


Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje:

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje (dva dokumenta 2.VIO in 2. in 3. VIO):

Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje:

1. in 2. letnik – srednji gimnazijski in strokovni programi:

3. in 4. letnik – srednji gimnazijski in strokovni programi:

1., 2. in 3. letnik – srednji poklicni programi: