Poziv k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja – geografija


Zavod RS za šolstvo v skladu s 5. členom Pravilnika o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije razpisuje v šolskem letu 2021/2022 Selekcijsko tekmovanje s področja geografije za učence in dijake na temo Gore Slovenije in sveta.

Tekmovanje je sestavljeno iz obveznega pisnega dela na šolski ravni in obveznega pisnega ter terenskega dela na državni ravni. Šolska raven je sestavljena iz sklopa A (obča in regionalna geografija) in sklopa B (vsebine iz virov in literature); na državni ravni je dodan še sklop C (terenski del tekmovanja).

Tekmovanje poteka na dveh ravneh v štirih tekmovalnih skupinah: Osnovna šola A (8. in 9. razred), Osnovna šola B (6. in 7. razred), Srednja šola A (več kot 140 ur pouka geografije v programu), Srednja šola B (140 ali manj ur pouka geografije v programu).

Posamezne ravni tekmovanja bodo izvedene:

  • šolska raven tekmovanja: torek, 16. 11. 2021, ob 13. uri,
  • državna raven tekmovanja: sobota, 2. 4. 2022, ob 10. uri.

Tekmovanje poteka v skladu s Pravilnikom o tekmovanju osnovnošolcev in srednješolcev s področja geografije ter z navodili za izvedbo. Podprto je z informacijskim strežnikom DMFA.

Seznam literature, priporočila, obvestila o poteku tekmovanja in vsa aktualna navodila bo Državna tekmovalna komisija sproti objavljala na spletnih straneh Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (Tekmovanja, Geografija) ter preko strežnika DMFA.

Poziv k prijavi udeležencev na selekcijska tekmovanja (za tisk).