Posodobljen koledar šolskih tekmovanj in informacije

Objavljen je posodobljen in s strani MIZŠ ter z izvajalci šolskih tekmovanj usklajen koledar tekmovanj za šolsko leto 2020/2021.Glede na epidemiološko situacijo in morebitne druge okoliščine, bomo koledar po potrebi posodabljali.

Koledar tekmovanj v šolskem letu 2020/2021.

Aktualne informacije in navodila so objavljeni na spletni strani posameznih tekmovanj:

Tekmovanje iz znanja angleščine za učenke in učence 9. razreda osnovne šole

Tekmovanje iz znanja nemščine za učenke in učence 9. razreda osnovne šole

Tekmovanje iz znanja geografije za osnovnošolce in srednješolce

Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje, za osnovnošolce in srednješolce

Tekmovanje iz znanja zgodovine za učence 8. in 9. razreda osnovne šole