Obvestilo o izvedbi šolskih tekmovanj

Obveščamo vas, da bodo tekmovanja v organizaciji Zavoda RS za šolstvo izvedena po posodobljenem koledarju in na način, ki je bil 4. 3. 2021 opredeljen v okrožnici osnovnim, srednjim in višjim šolam Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-4/2021/2.

Vsa tekmovanja Zavoda RS za šolstvo bomo izvedli v živo na šolah in v skladu s spremenjenimi pravilniki posameznih tekmovanj, ki določajo izvedbo tekmovanja v primeru višje sile. V skladu s spremenjenim odlokom Vlade RS z dne, 3. 3. 2021, s katerim ni več prepovedano zbiranje ljudi v srednjih šolah in dijaških domovih, je omogočena izvedba šolskih tekmovanj, ki se praviloma odvijajo v popoldanskem času.

Tekmovanja se lahko udeležijo tudi učenci in dijaki, ki se bodo na dan tekmovanja po modelu C šolali od doma in niso v karanteni. Tekmovanja v naknadnih rokih ne bodo izvedena. Šole organizatorke prosimo, da zagotovijo dovolj praznih prostorov in nadzornih učiteljev. Šole lahko začetek tekmovanja zamaknejo za največ 30 minut – pred ali po predpisani uri začetka tekmovanja. Tekmovanje se mora za vse tekmovalce ene šole začeti ob isti uri.
Tekmovalne pole bodo dan pred tekmovanjem v pdf-formatu kot običajno dostopne na strežniku DMFA.

Vsa organizacijska in izvedbena vprašanja v skladu z omenjeno okrožnico MIZŠ naslovite na kontaktno osebo MIZŠ, vsebinska vprašanja pa naslovite na koordinatorje tekmovanj na ZRSŠ. Konkretna navodila za izvedbo posameznih tekmovanj bodo objavljena na spletni strani ZRSŠ in strežniku DMFA.

Obvestilo o izvedbi šolskih tekmovanj. (pdf dokument za tisk)

Posodobljen koledar šolskih tekmovanj in informacije o tekmovanjih v organizaciji ZRSŠ.