Obvestilo o izvedbi državnega tekmovanja za učence 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine


Obveščamo vas, da bo državna raven tekmovanja za učence 8. in 9. razreda s področja nemščine v skladu z obvestilom o izvedbi tekmovanj v organizaciji Zavoda RS za šolstvo ter v skladu s 50. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja nemščine potekala v spletni obliki in sicerv sredo, 23. 3. 2022, s pričetkom reševanja nalog ob 14.00.

Spletno tekmovanje bo potekalo v prostorih matičnih šol, ki jih skupaj z ravnatelji zagotovijo šolske tekmovalne komisije.

Potek tekmovanja

čas aktivnostopomba
13.30 do 13.40 Prijava tekmovalcev na strežnik DMFA.              
Prijava tekmovalcev v Zoom.
Tekmovalci dostopajo z uporabniškim imenom in geslom, ki so ga uporabili za šolsko raven tekmovanja.  

Tekmovalci na črtaste liste A4 za pisanje pisnega sestavka prepišejo svojo šifro (vidna ob prijavi na strežnik DMFA – državno tekmovanje).  

Povezava na Zoom je na uvodni spletni strani strežnika DMFA.    
13.40 do 14.00 Uvodni pozdrav nadzornih učiteljev v Zoom učilnici.

Oddajanje navodil za reševanje tekmovalnih nalog.  

Nastavitev kamere tekmovalcev.          
Prijava na reševanje tekmovalnih nalog na strežniku DMFA.
Kamera vsakega tekmovalca (npr. premična kamera ali kamera telefona, če ima ta možnost uporabe aplikacije Zoom) naj bo postavljena tako, da bo zajemala celotno delovno površino. Na ta način bomo zagotovili pregled nad delovnim prostorom tekmovalcev. Zaradi morebitnih tehničnih težav bo  prijavno okno odprto 10 minut, v tem času bodo tekmovalci morali pričeti z reševanjem nalog.  
14.00 do 15.10 Reševanje tekmovalnih nalog.Prvi del vsebuje 2 nalogi za preverjanje bralnega razumevanja ter 3 naloge za preverjanje poznavanja in rabe jezika. Drugi del vsebuje eno nalogo pisnega sporočanja. Tekmovalec piše sestavek ročno na papir, v obsegu 80 do 100 besed.  
15.10 do 15.30 Fotografiranje/skeniranje pisnega sestavka in vnos na strežnik DMFA.Tekmovalec fotografira ali skenira svoj izdelek in ga odda na strežnik.

Tekmovalne naloge in čas pisanja

NalogeČas pisanja
Bralno razumevanje Nalogi 1 in 270 minut
Poznavanje in raba jezika Naloge 3, 4 in 5
Pisni sestavek (80 do 100 besed)

Izbrane mentorje prosimo, da pri nadzoru v Zoom učilnicah sodelujejo enako, kot bi sodelovali pri tekmovanju v živo. Nadzorni učitelji bodo do srede, 16. 3. 2022, s strani Državne tekmovalne komisije prejeli povezavo do ustrezne učilnice in ostala tehnična navodila.

Za seznanitev s postopkom tekmovanja in v izogib tehničnim težavam bomo v ponedeljek, 21. 3. 2022, med 14.00 in 15.00 izvedli poskusno prijavo v sistem ter reševanje modela nalog. Do takrat bomo na strežniku uredili vse spremembe in potrebne nastavitve. Morebitne tehnične težave boste nato lahko javili na .

Tekmovanje poteka na matični šoli pod nadzorom učitelja. Šolske tekmovalne komisije matičnih šol poskrbijo za zagotovitev tehničnih pogojev za izvedbo tekmovanja. Tekmovalci morajo za udeležbo imeti delujoč računalnik s tipkovnico, zvočnik ali slušalke, premično kamero in mikrofon ter nemoteno internetno povezavo. Za lažje reševanje nalog priporočamo uporabo računalniške miške.

Ravnatelje naprošamo, da tekmovalcem v času tekmovanja zagotovijo tehnično podporo s strani ROIDa. Mentorje prosimo, da tekmovalce seznanijo s temi navodili.

Želimo vam uspešno izvedbo tekmovanja in vas lepo pozdravljamo.