Navodila za izvedbo državne stopnje tekmovanja s področja zgodovine za učence 8. in 9. razreda osnovne šole v šol. letu 2023/24

Državno tekmovanje bo potekalo v četrtek, 7. 3. 2024 od 14.00 do 15.00 na lokacijah:

  • Vzhodna Slovenija: OŠ Dušana Flisa Hoče, Šolska ulica 10, 2311 Hoče in
  • Zahodna Slovenija: OŠ Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija

Tekmovalci se s svojimi spremljevalci zberejo na šoli gostiteljici vsaj pol ure pred pričetkom
tekmovanja oz. v skladu z navodili šole gostiteljice (navodilo bosta šoli gostiteljici poslali
učiteljem mentorjem preko strežnika DMFA oz. Infoserverja).
Razporeditev tekmovalcev glede na lokacijo šole gostiteljice je tekmovalcem in njihovim
mentorjem vidna na strežniku DMFA dan pred tekmovanjem. Slednje velja tudi za nadzorne
učitelje.

Tekmovalec na tekmovališče prinese svoje pisalo, s katerim bo reševal tekmovalno polo.
Na državnem tekmovanju lahko sodelujejo tekmovalci, ki imajo na strežniku DMFA razviden
status – Izbran za NT
(izbran za naslednje tekmovanje, tj. izbran za državno tekmovanje).
Vsak tekmovalec bo na šoli gostiteljici pred pričetkom tekmovanja prejel PIN ovojnico z
uporabniškim imenom in geslom ter šifro, ki jo po zaključku tekmovanja skrbno shrani. Z
uporabniškim imenom in geslom bo lahko dostopal do svojih dosežkov na strežniku DMFA.


Neuradni rezultati bodo objavljeni do 11. 3. 2024 do 17.00. Po tekmovanju je tekmovalcu v skladu z 38. členom Pravilnika o tekmovanju učencev 8. in 9. razreda osnovne šole s področja zgodovine (v
nadaljevanju Pravilnik) omogočen vpogled v dosežke na tekmovanju, ki so tekmovalcu dostopni na
strežniku DMFA z njegovim geslom in uporabniškim imenom. Prav tako je tekmovalcu omogočen
individualni vpogled v dosežke na tekmovanju, ki bo omogočen 13. 3. 2024 od 12.00 do 15.00 na
Zavodu RS za šolstvo, OE Celje, Cankarjeva 1, Celje. Za individualni vpogled se morata tekmovalec
in njegov mentor prijaviti na e-naslov . Tekmovalec na vpogled prinese s sabo
svojo šifro (v Pin ovojnici).
V skladu z 39. členom Pravilnika lahko tekmovalec do 14. 3. 2024 do 15.00 na strežniku DMFA s
svojim geslom poda ugovor na vrednotenje. Način podajanja ugovora je opredeljen v 39. členu
Pravilnika in zapisan v pin ovojnici. Mentor oz. vodja tekmovanja na šoli mora na strežniku DMFA
podati oz. označiti soglasje k ugovoru. Odgovor na ugovor lahko tekmovalec vidi na strežniku DMFA.
Uradne rezultate ter dobitnike srebrnih in zlatih priznanj bo Državna tekmovalna komisija razglasila
najkasneje 21. 3. 2024


Učitelje mentorje in/ali vodje tekmovanj na šoli prosimo, da tekmovalce seznanijo s temi navodili.
Po potrebi bodo na strežniku DMFA objavljena še dodatna navodila za izvedbo državne stopnje
tekmovanja, ki ga bosta objavili šoli gostiteljici.


Tekmovalkam in tekmovalcem želimo veliko uspeha na državnem tekmovanju in vas lepo
pozdravljamo.


Državna tekmovalna komisija