domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Revija Razredni pouk prinaša Ideje iz razreda – prispevki iz prakse s temami, ki so raznolike kot je bogato in pestro življenje in delo v razredu; strokovna izhodišča – prispevki, namenjeni učiteljevi strokovni rasti; teme se nanašajo na formativno spremljanje, rezultate timssove raziskave, povezovanje med vrtcem in šolo, uvajanje tujega jezika v prvo VIZ obdobje, itd. Druge rubrike: Vprašali ste, Razstava, Kotiček Bralne značke, Virtualni kotiček, Aktualno

Vesna Vršič

odgovorna urednica, Zavod RS za šolstvo, vesna.vrsic@zrss.si

Uredniški odbor

mag. Katarina Dolgan, Zavod RS za šolstvo

Mojca Dolinar, Zavod RS za šolstvo

dr. Dragica Haramija, Pedagoška fakulteta in Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

mag. Silva Karim, Osnovna šola Col in samozaposlena v kulturi

Barbara Meglič, Osnovna šola I Murska Sobota

dr. Leonida Novak, Zavod RS za šolstvo

dr. Suzana Pulec Lah, Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani

Neža Ritlop, Osnovna šola Turnišče

Simona Slavič Kumer, Zavod RS za šolstvo

 

Navodila za pripravo prispevkov v reviji
Prijavnica prispevka
Soglasje za objavo slikovnega gradiva

Nova grafična podoba

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter