Razpisi delovnih mest

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni podsekretar, 1000-6/2023-24, sociologija

Trajanje zaposlitve: določen čas do vrnitve delavke z daljše bolniške, 1 izvajalce – M/Ž

Kraj: sedež Zavoda Ljubljana

Objava od 26. 6. 2023 do 4. 7. 2023

___________________________________________________________________________________________________

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni podsekretar, 1000-6/2023-25, razredni pouk

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas

Kraj: sedež Zavoda OE Kranj

Objava od 26. 6. 2023 do 4. 7. 2023

___________________________________________________________________________________________________