Razpisi delovnih mest

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni podsekretar, Predmetna skupina za slovenščino

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas

Kraj: sedež Zavoda RS za šolstvo, Koper

Objava od 30. 5. 2023 do 7. 6. 2023

___________________________________________________________________________________________________

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas

Kraj: sedež Zavoda RS za šolstvo, Maribor

Objava od 30. 5. 2023 do 7. 6. 2023

___________________________________________________________________________________________________

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni podsekretar, Predmetna skupina za sociologijo

Trajanje zaposlitve: določen čas, nadomeščanje odsotnega delavca

Kraj: sedež Zavoda RS za šolstvo, Ljubljana

Objava od 30. 5. 2023 do 7. 6. 2023

___________________________________________________________________________________________________

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Koordinator VII/2, delo na projektu Dvig digitalne kompetentnosti

Trajanje zaposlitve: določen čas, polni delovni čas do 31. 8. 2023

Kraj: sedež Zavoda RS za šolstvo, Ljubljana

Objava od 30. 5. 2023 do 2. 6. 2023

___________________________________________________________________________________________________