Razpisi delovnih mest

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas

Kraj: Maribor
Objava od 21. 3. 2023 do 31. 3. 2023

________________________________________________________________________________________________________________

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja III
Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas

Kraj: Ljubljana
Objava od 21. 3. 2023 do 31. 3. 2023

________________________________________________________________________________________________________________