Razpisi delovnih mest

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Poslovni sekretar VI, Območna enota Ljubljana, nadomeščanje delavke na daljši bolniški
Trajanje zaposlitve: določen čas, polni delovni čas

Kraj: Ljubljana
Objava od 27. 2. 2023 do 5. 3. 2023

________________________________________________________________________________________________________________

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni podsekretar, Območna enota Ljubljana, Razredni pouk, nadomeščanje delavke na daljši bolniški
Trajanje zaposlitve: določen čas, polni delovni čas

Kraj: Ljubljana
Objava od 27. 2. 2023 do 5. 3. 2023

________________________________________________________________________________________________________________

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Dokumentalist VI, Skupne službe
Trajanje zaposlitve: določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas

Kraj: Ljubljana
Objava od 27. 2. 2023 do 5. 3. 2023