Razpisi delovnih mest

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas

Kraj opravljanja dela: Ljubljana ali Kranj

Objava od 22. 11. 2023 do 30. 11. 2023


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, PS za geografijo

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, polni delovni čas

Kraj opravljanja dela: Maribor

Objava od 22. 11. 2023 do 27. 11. 2023