Razpisi delovnih mest

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni podsekretar, Predmetna skupina za psihologijo

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Kraj opravljanja dela: ena od enot Zavoda RS za šolstvo

Objava od 21. 8. 2023 do 31. 8. 2023


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Kraj opravljanja dela: območna enota Nova Gorica

Objava od 21. 8. 2023 do 31. 8. 2023