Nazaj na vrhnjo stran: Psihologija na enem mestu

Predmetna skupina za psihologijo

Temeljna naloga Predmetne skupine za psihologijo je razvoj predmeta, spremljava raziskav, priprava strokovnih dokumentov in razvoj sodobnih didaktičnih pristopov za pouk. Pri tem sodelujemo s strokovnjaki z univerz in srednješolskimi učitelji.

Predmetna skupina za psihologijo je odgovorna za vsebinski razvoj učnega načrta za psihologijo v gimnaziji in za razvoj katalogov znanja za psihologijo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Naše delo je usmerjeno v strokovno podporo učiteljem psihologije in njihovi strokovni in profesionalni rasti. V ta namen organiziramo in izvajamo srečanja študijskih skupin za učitelje psihologije. Ukvarjamo se z različnimi vsebinami, kot so načrtovanje pouke, preverjanje in vrednotenje znanja in smiselna raba digitalnih tehnologij. Z učitelji psihologije sodelujemo tudi na individualni ravni. 

V različnih mednarodnih in slovenskih projektih se povezujemo z domačimi in tujimi institucijami. Znotraj projektov delujemo na področju formativnega spremljanja, kritičnega mišljenja, interdisciplinarnih tematskih sklopov, podjetnosti in na drugih področjih, ki se navezujejo na pouk psihologije in obče na pouk.

Rezultate svojega dela predstavljamo širši javnosti preko strokovnih gradiv. Povezujemo se s sekcijo psihologov v izobraževanju pri Društvu psihologov Slovenije.