ELaDiNa PROJECT (Early Language Development in Nature)

Evropski Erasmus+ projekt Zgodnji razvoj jezika v naravi — Early Language Development in nature (ELaDiNa) temelji na raziskovanju in spodbujanju jezikovnih zmožnosti otrok z aktivnostmi v naravi. Ciljna skupina so otroci od 3 do 7 let. Namen projekta je prepoznati, osvetliti in izkoristiti možnosti in priložnosti, ki jih nudi učenje v naravi ter tako izboljšati otrokove sporazumevalne zmožnosti. Prednost udeležbe v projektu ni le spoznavanje inovativnega poučevanja v naravi in razvijanja sporazumevalnih zmožnosti, temveč tudi soudeležba v mednarodnem projektu, ki omogoča in spodbuja način dela izven okvirjev obstoječih nacionalnih izobraževalnih pristopov.

V projektu ELaDiNa sodelujejo strokovnjaki iz:

  • Slovenije (Zavod Republike Slovenije za šolstvo – ZRSŠ, Center šolskih in obšolskih dejavnosti – CŠOD),
  • Švedske (Hogskolan for larande och kommunikation i Jönköping University  – School of Education and Communication at Jönköping University),
  • Nemčije (Verein zur Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit, Universitatsstadt Marburg).

Partnerske organizacije so v projekt ELaDiNa vnesle svoje bogate izkušnje in strokovno znanje s področja poučevanja v naravi in spodbujanja razvoja jezikovnih zmožnosti. Rezultat intenzivne izmenjave izkušenj in znanja je premišljen in preverjen projektni model, ki bo stimuliral, razširil in obogatil pedagoški proces. Udeleženci projekta bodo prispevali h globljemu razumevanju pomena otrokovih izkušenj v naravi za spodbujanje zgodnjega razvoja sporazumevalne zmožnosti.

V projekt ELaDiNa so v Sloveniji vključene tri šole in trije vrtci:

  • OŠ in vrtec dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica,
  • OŠ Litija,
  • OŠ Miklavž na Dravskem polju,
  • OŠ Slivnica pri Celju,
  • Vrtec Galjevica Ljubljana,
  • Vrtec pri OŠ Voličina.

Projekt poteka od septembra 2020 do avgusta 2023.


Projekt ELaDiNa – rezultati projekta