Projekt ELaDiNa – rezultati projekta

ELaDiNa (Early Language Development in Nature), Erasmus+ KA2 projekt strateškega partnerstva (2021 – 2023), je raziskoval možnosti razvoja in spodbujanja jezikovnih spretnosti za otroke, stare od 3 do 7 let, v naravnem okolju. Potekal je od septembra 2020 do avgusta 2023.

Vodilni partner v projektu je bil Center šolskih in obšolskih dejavnosti – CŠOD, (Slovenija),

Poleg njega pa Zavod RS za šolstvo; Jönköping University (Švedska), Universitätsstadt Marburg (Nemčija),  in bsj Marburg (Nemčija).

V projekt so bile vključeni osnovne šole in vrtci/vrtci iz partnerskih držav. Iz Slovenije so sodelovali naslednji vrtci in šole:

  • OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
  • OŠ Litija
  • OŠ Miklavž na Dravskem polju
  • OŠ Slivnica pri Celju
  • Vrtec Galjevica Ljubljana
  • Vrtec pri OŠ Voličina

Namen projekta je bil prepoznati priložnosti, ki jih nudijo dejavnosti v naravi za razvoj jezikovnih zmožnosti ter jih izkoristiti pri učenju in izboljšanju jezikovnega znanja otrok. V zadnjih letih se je namreč izkazalo, da imajo izkušnje v naravi velik potencial za spodbujanje jezikovnega razvoja otrok. Ko otroci dobijo priložnost in prostor v naravnem okolju, se poveča njihova radovednost in dejavnost, spodbudi se njihova domišljija in zadovolji njihova želja po gibanju. Te okoliščine otrokom omogočajo intenzivno komuniciranje.

V projektu so nastali štirje intelektualni rezultati:

  • Generični model zgodnjega razvoja jezika v naravi
  • Program usposabljanja
  • Teoretični priročnik
  • Praktični priročnik

Več o projektu in glavne intelektualne rezultate projekta si lahko ogledate na povezavi.