Nazaj na vrhnjo stran: Predšolska vzgoja

Oddelek za predšolsko vzgojo

Kot Oddelek za predšolsko vzgojo skrbimo za razvoj vzgojno-izobraževalne prakse v vrtcih in spremljamo izvajanje nacionalnega kurikula. Odzivamo se na potrebe vodstvenih in strokovnih delavcev v vrtcih ter jim nudimo strokovno podporo pri iskanju rešitev ob konkretnih problemih oz. težavah. Usposabljamo jih za strokovno, avtonomno in odgovorno delo. Vsebinsko in organizacijsko pripravljamo seminarje ter druge oblike strokovnega izpopolnjevanja. 

Vodstvenim in strokovnim delavcem nudimo strokovno podporo pri spremljanju in evalviranju lastne prakse ter pri iskanju optimalnih oblik sodelovanja s starši. Pripravljamo strokovna gradiva za podporo pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcih. Spodbujamo in podpiramo sodelovanje in izmenjavo izkušenj med vrtci.

Člani

Edita Bah Brglez, OE Novo Mesto
mag. Janja Cotič Pajntar, Poljanska cesta 28, Ljubljana
Helena Klobasa, OE Maribor in OE Murska Sobota
Lidija Jerše, OE Ljubljana
mag. Tamara Malešević, OE Celje
Marija Sivec, OE Koper in OE Nova Gorica
dr. Petra Štirn Janota, OE Slovenj Gradec
Nives Zore, Poljanska cesta 28, Ljubljana