domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

Vetrnica projekta NA-MA POTI se vrti

Ljubljana, 24.07.2019

Kaj je v šolskem letu 2018/19 poganjalo vetrnico projekta NA-MA POTI?

Vzgojitelji in učitelji so na razvojnih VIZ v šolskem letu 2018/19 prispevali prek 170 zapisov dejavnosti, ki podpirajo 1. gradnik naravoslovne pismenosti. Razvijali so dejavnosti, ki so bile usmerjene v naravoslovno znanstveno razlaganje (naravoslovnih) pojavov (1. gradnik). Nastalo je tudi prek 180 zapisov dejavnosti vzgojiteljev in učiteljev, ki podpirajo 1. gradnik matematične pismenosti. Dejavnosti so se osredotočale na matematično mišljenje, razumevanje in uporabo matematičnih pojmov, postopkov ter strategij in sporočanje kot osnovo matematične pismenosti (1. gradnik). Pri dejavnostih se vzgojitelji in učitelji osredotočajo na razvijanje procesnih znanj pri različnih vsebinah.

Implementacijski VIZ so dejavnosti preizkušali ali pa so razvili in zapisali njihove lastne primere; skupaj je nastaloprek 200 oddanih zapisov.

Člani (predstavniki fakultet, vzgojitelji, učitelji, svetovalci ZRSŠ) razvojnih timov za naravoslovno in matematično pismenost so pripravljali opisnike za podgradnike 2. gradnika ter reprezentativne primere dejavnosti. 2. gradnik naravoslovne pismenosti je usmerjen v načrtovanje, izvajanje in vrednotenje naravoslovno-znanstvenega raziskovanja, interpretiranje podatkov in dokazov. Pri matematični pismenosti 2. gradnik podpira reševanje problemov v raznolikih kontekstih (osebni, družbeni, strokovni, znanstveni), ki omogočajo matematično obravnavo. Člani projektnih timov razvojnih VIZ so imeli o 2. gradniku izobraževanje, ki je bilo konec junija v Celju in na Dobrovi pri Ljubljani. V šolskem letu 2019/2020 bodo razvijali primere v podporo 2. gradniku, ne bodo pa pozabili tudi na razvijanje 1. gradnika.

Člani delovnega tima sodelovalno timsko delo so pripravili in v svojih sredinah preizkusili protokole, ki bodo vzgojiteljem in učiteljem pomagali pri izvajanju medsebojnih hospitacij: refleksija izkušenj in ozaveščanje stališč o hospitacijah, priprava na kolegialno hospitacijo, skupinski pogovor po opazovanju pouka, v zaključni fazi je priprava instrumentarija za opazovanje pouka oz. dejavnosti v vrtcih. Nekaj od teh protokolov so projektni timi razvojnih in implementacijskih VIZ že preizkusili, večino jih bodo v naslednjem šolskem letu.

Člani so pripravili in preizkusili tudi: instrumentarij za samorefleksijo vodij projektnih timov, instrumentarij v podporo pri podajanju povratne informacije vodji projektnega tima ter pripravili protokol Kako delujemo v timu?.

Projektni timi razvojnih in implementacisjkih VIZ so naprošeni, da na delovnih srečanjih protokole uporabijo in preizkusijo. Še posebej nas veseli, ko nam VIZ-i sporočajo, da so protokole uporabili tudi v drugih sredinah na VIZ: v aktivih, drugih delovnih skupinah, ki delujejo na šolah in vrtcih, oz. celotnem kolektivu.

V delovnem timu za kritično mišljenje so nadgradili zapis miselnih procesov in veščin kritičnega mišljenja ter jih dopolnili s splošnimi opisniki. Pogledali so, kako se ti zapisi odražajo v zapisih opisnikov 1. gradnika obeh pismenosti. Razvijali so primere dejavnosti v podporo 1. gradniku naravoslovne in matematične pismenosti s poudarkom na razvijanju kritičnega mišljenja.

V delovnem timu za odnos do naravoslovja in matematike je delo potekalo v dveh smereh. Dopolnili in pregledali so Izhodišča za razvoj odnosa do naravoslovja in matematike – Izhodišča za razvoj učne motivacije.  Učitelji in vzgojitelji so nanizali različne strategije za razvoj posameznih izhodišč, ki jih že uporabljajo pri svojem pedagoškem delu. Njihove ideje so zbrali in jih kvalitativno ovrednotili. K primerom dejavnosti v podporo razvoja 1. gradnika so premišljeno vključevali tudi omenjena izhodišča.

V delovnem timu za reševanje avtentičnih primerov so se ukvarjali z razvijanjem zmožnosti reševanja avtentičnih problemov z digitalnimi tehnologijami po vertikali. Osredotočili so se na stopnje doseganja digitalnih kompetenc in zmožnost prepoznavanja in razumevanja problema, samostojnega raziskovanja, uporabe in sinteze različnih  znanj in digitalnih tehnologij  za reševanje ter kritično vrednotenje postopka reševanja in rezultatov.

Ponosni smo, da je projekt NA-MA POTI vpisan v bazo projektov v skupnosti Scientix.

Spremljajte nas lahko tudi na Facebook ali na Twiter računih.

 

 

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter