domov

SLO

ZALOŽBA   vozicek

ATS 2020 – Assessment of Transversal Skills

Trajanje projekta: 1. 3. 2015 – 28. 2. 2018

Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin z IKT je mednarodni projekt, v katerem bomo raziskali možne odgovore na krovni vprašanji:

  • Kako naj z uporabo različnih orodij IKT (in razvojnega e-listovnika) formativno spremljam in vrednotim razvoj nekaterih transverzalnih veščin svojih učencev? in
  • Kako naj učence opolnomočim za načrtovanje, spremljanje in vrednotenje lastnega napredka v teh veščinah?.

Temeljni namen projekta ATS 2020 je torej uvajati sodobne pristope k spodbujanju razvoja ter k spremljanju in vrednotenju transverzalnih veščin, ki so v različnih kontekstih imenovane različno (npr. evropske ključne kompetence, veščine 21. stoletja itd.). Ena izmed teh je digitalna veščina, ki jo bomo v projektu smiselno integrirali v spodbujanje razvoja veščin, kot so npr. sodelovanje in komuniciranje, kritično mišljenje, samorefleksija in samouravnavanje, delo z viri, ustvarjalnost, učenje učenja itd. Pristop, ki ga bomo v ta namen uporabili, je formativno spremljanje ob uporabi razvojnega e-listovnika.

Spletna stran projekta: http://ats2020.eu/

ATS_2020

Email this to someoneShare on FacebookTweet about this on Twitter