Zbiramo evidenčne prijave za KID-e

V sklopu aktivnosti projekta Dvig digitalne kompetentnosti načrtujemo pripravo in izvedbo izobraževalnih modulov za organizatorje oz. koordinatorje informacijskih dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Usposabljanje je namenjeno vsem organizatorjem oz. koordinatorjem informacijske dejavnosti, zaposlenih v vrtcih in šolah, ne glede na to, ali je VIZ vključen v projekt Dvig digitalne kompetentnosti. Več informacij o pogojih za vključitev v usposabljanje najdete v spremnem dopisu.

Evidenčne prijave zbiramo preko elektronske prijavnice na povezavi do 27. 6. 2022.

Za vse prijavljene bomo sklicali informativni sestanek, in sicer 1. 7. 2022 ob 10.00 v okolju MS Teams. Povezavo do sestanka bomo prijavljenim posredovali po zaključku zbiranja prijav.