Zaščitimo tudi letošnjo generacijo šestošolk in šestošolcev

Letošnja novinarska konferenca «ABC o HPV« že drugič zaporedoma poteka ob začetku šolskega leta in kaže, da bo tako tudi v prihodnje.

Na njej so strokovnjaki Zveze slovenskih društev za boj proti raku, Onkološkega inštituta Ljubljana in Nacionalnega inštituta za javno zdravje skupaj s strokovnjaki z Ministrstva za zdravje, Zavoda za šolstvo in Sekcije za šolsko, študentsko in adolescentno medicino pozvali starše šestošolcev k cepljenju otrok proti HPV – s cepljenjem deklic in dečkov proti HPV je Slovenija na poti k eliminaciji rakov, ki jih povzročajo okužbe s HPV.

Zelo pomemben vir informacij o HPV so tudi osnovne šole, saj poteka cepljenje proti HPV na sistematskem pregledu v 6. razredu. Dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja Zavoda RS za šolstvo: »Na Zavodu RS za šolstvo podpiramo vse aktivnosti na področju preventive, s katerimi se ozavešča mlade, starše in celotno družbo z namenom, da je možno mnogo hudih bolezni preprečiti oziroma zdraviti. Odzivanje na povabila na preventivne preglede omogoča pravočasno odkrivanje bolezni in s pravočasnim zdravljenjem preprečimo nadaljnji razvoj bolezni. Začetek šolskega leta je priložnost, da se starše ponovno opremi s strokovno verodostojnimi informacijami o učinkovitosti cepiv proti HPV oz. o pomenu pravočasnega odkrivanja bolezni. Informacije bodo imele večji učinek, če bomo skupaj delovali strokovnjaki iz zdravstva, osebni zdravniki otrok ter zavodi, ki delujemo na področju svetovanja šolam in šole same.«

Več o današnji novinarski konferenci preberite na povezavi.