Zaključen drugi cikel krajših usposabljanj na daljavo 


Drugi cikel krajših usposabljanj (e-uric) je potekal v obliki štirih videokonferenčnih srečanj. Želeli smo, da so izbrane teme uporabne za pripravo in izvedbo pouka tako v razredu kot tudi na daljavo. 

Z neposredno izkušnjo izobraževanja na daljavo, razpravi o didaktičnem potencialu in strokovni presoji izbire posameznega okolja oziroma orodja smo dodali možnost skupnega učenja.

Pridobili smo:

  • spretnosti ustvarjanja privlačne interaktivne učne vsebine z uporabo orodja H5P v lokalni različici Moodle, 
  • znanje tvorjenja in upovedovanja preglednic in grafov v luči bralno matematične pismenosti,
  • poznavanje orodij za prihranek časa pri preverjanju znanja učencev/dijakov in
  • zavedanje pomembnosti presoje, kateri digitalni vir je uporaben, resničen in zaupanja vreden.

Posnetki krajših usposabljanj so dostopni na povezavi. Vabljeni k ogledu in uporabi gradiva.

Hkrati vas vabimo, da se priključite tretjemu ciklu krajših izobraževanj. Izbrane teme izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev, ki smo jih zaznali v času epidemije in so usmerjene v pristope pouka na daljavo. Več o vsebini najnovejših e-uric najdete na povezavi.