Knjižnica ZRSŠ začasno zaprta


Zaradi prenove prostorov je Knjižnica Zavoda Republike Slovenije za šolstvo s 1. oktobrom 2019 začasno zaprla svoja vrata.

Trenutno poteka urejanje knjižničnega prostora, tako da izposoja tiskanih gradiv in gradiv na fizičnih nosilcih zaenkrat še ni možna.