Z učitelji matematike v srednji šoli smo prižgali luč

Na 2. videokonferenčnem srečanju za učitelje matematike v SŠ se je zbralo 53 učiteljev. 

 

Po uvodu smo predstavili 10 različnih videokonferenčnih orodij za delo z dijaki. Nato smo si ogledali predstavitev dveh modelov pouka na daljavo – Model poučevanja racionalne funkcije in model poučevanja vsebine valj, ki je sicer pripravljen za osnovnošolce, a so aktivnosti prenosljive tudi na različne srednješolske programe. Že na prejšnji videokonferenci srednješolskih učiteljev smo predstavili model pouka za kvadratno funkcijo. Vsi modeli poučevanja so objavljeni na portalu sio.si in v spletnih učilnicah.

 

Predstavljen je bil primer ocenjevanja na daljavo iz prakse. Videokonferenčno srečanje smo sklenili z odgovori na vprašanja, ki so jih učitelji pred videokonferenco zapisali v vprašalniku.